Menú Principal
Hospital Santiago Oriente - Dr Luis Tisné Brousse
kòmanse

ENFMASYON TELEFÒN

Itilizatè mwen yo pou nenpòt enfòmasyon sou lopital la nou ogmante nimewo santral telefonik yo. Pou´w ka kominike ak lopital la ou ka fèl pa mwayen nimewo telefòn sa yo:

telefòn orè
224725690 – 224725661 Lendi pou rive Dimanch soti 8:00 nan maten pou rive 8:00 nan aswètelefòn detay
+56939496841 Enfòmasyon 1
+56939496837 Enfòmasyon 2
+56939502551 Enfòmasyon 3Oubyen voye yon kourye elektwonik nan: OIRS@HSORIENTE.CL